egzamin pisemny

KOMUNIKAT w sprawie przyborów na egzamin PISEMNY