egzamin praktyczny

KOMUNIKAT w sprawie przyborów na egzamin PRAKTYCZNY