Dyrektor

Dyrektor:
Monika Kiedrowska

p.o. Dyrektora Szkoły
Gabriela Zduniak