Informacje podstawowe

Logo SP5 w Zduńskiej Woli

Organem prowadzącym naszą placówkę
jest Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

www.powiatzdunskowolski.pl