Rekrutacja

Osoby chętne zapraszamy do składania dokumentów;
w sekretariacie szkoły należy złożyć:

SZKOŁA POLICEALNA
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły – podanie do szkoły SP5
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
3. Zaświadczenie lekarskie, od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w określonym kierunku
4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
1. Wniosek o przyjęcie na kurs
2. Warunkiem jest ukończone 18 lat (NIE JEST WYMAGANE ŚWIADECTWO SZKOŁY ŚREDNIEJ)