Rekrutacja

Osoby chętne zapraszamy do składania dokumentów;
w sekretariacie szkoły należy złożyć:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły – podanie do szkoły SP5
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej