Rada pedagogiczna

Bielacka Oliwia
Jarczewska – Musiałowska Aleksandra
Kiedrowska – Kokuszko Kamila
Kiedrowska Monika
Kielek Marzena
Kochelska Sylwia
Kościelniak Beata
Kowalska Elżbieta
Łapeta Anna
Masiak Marzena
Mołdawa Janusz
Nastarowicz Lidia
Rybka Natalia
Stachowiak Joanna
Stasiak Alina
Sznyk Anna
Zduniak Gabriela
Zeimer Aleksandra