Rada pedagogiczna

Cieślak Anna
Jarczewska – Musiałowska Aleksandra
Kiedrowska – Kokuszko Kamila
Kiedrowska Monika
Kielek Marzena
Kochelska Sylwia
Kowalska Elżbieta
Łapeta Anna
Mołdawa Janusz
Nastarowicz Lidia
Rybka Natalia

Sobocińska Ewa
Stachowiak Joanna
Stasiak Alina

Stobiecka Karolina
Sznyk Anna

Sztulczewska Joanna
Zduniak Gabriela
Zeimer Aleksandra

Zientera Joanna