Rada pedagogiczna

Bielacka Oliwia
Jarczewska – Musiałowska Aleksandra
Kiedrowska – Kokuszko Kamila
Kiedrowska Monika
Kielek Marzena
Kochelska Sylwia
Kowalska Elżbieta

Kubiak Ewelina
Łapeta Anna
Mołdawa Janusz
Nastarowicz Lidia
Rybka Natalia

Sobocińska Ewa
Stachowiak Joanna
Stobiecka Karolina
Sznyk Anna

Sztulczewska Joanna

Szymczak Izabela
Zduniak Gabriela
Zeimer Aleksandra

Zientera Joanna